HyeID Հոգեբարձուների խորհուրդը կազմված կլինի նախաձեռնող հանձնաժողովի անդամներից։

HyeID-ի երկու ընտրություններից հետո նախաձեռնող հանձնաժողովը հրաժարական կտա, և նոր անդամները կընտրվեն HyeID քարտապանների կողմից։