Search Results for:

Երբ Թշնամին Ծածուկ Կը Գործէ…

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ

Վերջերս բաւական խօսուեցաւ Արցախի այսպէս կոչուած ազրպէյճանական համայնքին մասին, որ կ’ուզէ արցախեան բանակցութիւններուն մաս կազմել: «Թուիթըր»-ի վրայ այսպէս կոչուած read more..

Donate to HyeID

Please help us raise $300,000 to implement the long desired dream of Armenians all over the world to have a read more..

Mihran (Mike) Baronian

Mihran (Mike) Baronian,
AZAD Pharma AG, CEO

Mr. Baronian, has long-standing experience in the pharmaceutical industry, having held increasingly responsible positions read more..

Levon P. Thorose

Chief Executive Officer – PSI

 Levon P. Thorose    Relevant Experiences

Chief Executive Officer – PSI

  (Since 2008)  read more..