Միութիւնը՝ ոյժ է

Սփյուռքի հայկական Խորհդարանը  HyeID ցանցի միջոցով

HyeID շահույթ չհետապնդող և ոչ հատվածային կազմակերպության նպատակն է համախմբել հայերին մի ընդհանուր հարթակի շուրջ, միավորել հայ ժողովրդի  միասնական տնտեսական, մշակույթային և քաղաքական ուժը, որպեսզի նրանք կարողանան արտահայտել իրենց հայացքները և թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով  իրականացնել  Սփյուռքի Հայկական Խորհդարանը (ՍՀԽ)։

HyeID-ի  Հայկական ինքնության քարտը  հնարավորություն է ընձեռում ․

 • իրականացնել ՍՀԽ-ի սփյուռքի ներկայացուցիչների ընտրությունները,
 • ստեղծել HyeID զեղչային ցանցը,
 • իրականացնել ՍՀԽ-ի ինքնաֆինանսավորումը զեղչային ցանցի միջոցով,
 • ստեղծել միասնական տնտեսական ուժ:

ՍՀԽ-ն հնարավորություն է  ընձեռում․

 • իրականացնել սփյուռքի լուռ մեծամասնության զարթոնքը,
 • համագործակցել բոլոր գործող հայական կազմակերպությունների հետ,
 • աջակցել սփյուռքահայության ձայնի իրավունք ունենալուն և համահայկական հարցերի քննարկմանը մասնակցելուն,
 • պահպանել և զարգացնել հայ մշակույթային  ինքնությունը,
 • ստեղծել հզոր քաղաքական լծակ,
 • համակարգել սփյուռքի, Հայաստանի և Արցախի ազգային խնդիրները,
 • աջակցել հայաստանի և Արցախի ինքնիշխանությանն ու բարգավաճմանը,
 • աջակցել հայրենադարձությանը: