Ձայն բազմաց՝ ձայն Աստծո

ՍԱԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՍՓՅՈՒՌՔ․ Ցանկացած հայ, ով բնակվում է Հայաստանի կամ Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս։
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ՀԽ. Հոգաբարձուների խորհուրդ
ՍՀԽ․ Սփյուռքի հայկական խորհրդարան
ԳԽ․ Գործադիր խորհուրդ

Սփյուռքի հայկական խորհրդարանի (ՍՀԽ) կառուցվածքը

 1. Ի սկզբանե HyeID-ի սփյուռքի անդամների կողմից կընտրվեն 150 խորհրդարանական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք: Առաջին ընտրությունները տեղի կունենան այն ժամանակ, երբ HyeID-ի անդամների քանակը կհասնի 50.000-ի և կունենանք անդամներ աշխարհի առնվազն 10 երկրներում: ՀԽ-ն կնախաձեռնի և կկազմակերպի ՍՀԽ-ի և ԳԽ-ի առաջին ընտրությունները։ ՍՀԽ-ն կկազմակերպի հետագա ՍՀԽ-ի, ՀԽ-ի, ԳԽ-ի ընտրությունները։
 2. Յուրաքանչյուր աշխարհագրական ընտրատարածք կունենա հավասար թվով HyeID-ի սփյուռքահայ անդամներ։ Յուրաքանչյուր ընտրատարածքից կընտրվի երկու (2) ներկայացուցիչ: Յուրաքանչյուր աշխարհագրական ընտրատարածքի անդամների թվաքանակը կլինի HyeID-ի սփյուռքահայ անդամների ընդհանուր թիվը բաժանած 150-ի (նախնական ՍՀԽ-ի անդամները)՝ ընդգրկելով երկու (2) ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր շրջանից: Օրինակ, 150 000 սփյուռքահայ HyeID-ի անդամների ունենալու դեպքում, մենք յուրաքանչյուր աշխարհագրական ընտրատարածքում կունենանք 150.000 / 150 x 2 = 2000 անդամ:
 3. Դիտորդները կարող են մասնակցել ՍՀԽ-ի հանդիպումներին, բարձրաձայնել իրենց կարծիքը՝ չունենալով քվեարկելու իրավունք:
 4. Հայաստանի և Արցախի կառավարությունները կարող են մեկական դիտորդ նշանակել ՍՀԽ-ում:
 5. ՍՀԽ-ը կարող է դիտորդներ հրավիրել իր նիստերից և հանդիպումներից ցանկացածին:
 6. ՍՀԽ-ը լիովին վերահսկում է HyeID կազմակերպության բյուջեն։ Բոլոր եկամուտներն ու ծախսերը պետք է հաստատվեն ՍՀԽ-ի կողմից, որը հատկացնում է բյուջեն:
 7. ՍՀԽ-ն սփյուռքի HyeID-ի անդամների օրենսդիր մարմինն է:
 8. Խորհրդարանի ներկայացուցիչները կարող են  պաշտոնավարել չորս (4) տարի ժամկետով,  վերընտրվելու դեպքում թեկնածուն կարող է պաշտոնավարել հաջորդող երկորդ չորս (4) տարի ժամկետով: Դրանից հետո թեկնածուն կարող է վերընտրվել միայն պաշտոնից առնվազն մեկ ժամկետով ազատված լինելու դեպքում:
 9. Յուրաքանչյուր ընտրված պատգամավոր պետք է բնակվի աշխարհագրական ընտրատարածքում`ժամկետի առնվազն 70% -ի ընթացքում:
 10. Խորհրդարանի նիստերի անցկացման հաճախականությունը և մեթոդները կվճռվեն խորհրդարանի բոլոր պաշտոնները լրացնելուց հետո:
 11. Խորհրդարանը կընտրի իր կառավարման մարմինները, ներառյալ նախագահին ու փոխնախագահին, և կկազմակերպի հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողովներ:
 12. Խորհրդարանի իրավասության ներքո գործող խորհրդարանական հանձնաժողովները պետք է ներառեն.
 1. հանրություն,
 2. գիտություն և տեխնոլոգիա,
 3. կրթություն,
 4. .մշակույթ,
 5. .անվտանգություն և հետախուզություն,
 6. .դատական համակարգ,
 7. .արտաքին հարաբերություններ,
 8. .բյուջետավորում,
 9. .Հայաստանի և Արցախի հետ հարաբերություններ,
 10. հայրենադարձություն,
 11. տնտեսագիտություն,
 12. .Hay Tad,
 13. հակազրպարտություն,
 14. սոցիալական խնդիրներ,
 15.  սպորտ,
 16. ներքին հարաբերություններ։

Եվ ՍՀԽ-ի կողմից հարկ համարված ցանկացած այլ հանձնաժողով։

ՍՀԽ հանձնաժողովների կողմից քննարկվելիք առարկաների և հարցերի ցանկը ներկայացված է ստորև։

 1. Օժանդակել Հայաստանի կառավարությանը զարգացնել հայրենադարձության համապարփակ պետական ​​քաղաքականություն:
 2. Օժանդակել Հայաստանի կառավարությանը՝ Հայաստանը ինքնուրույն, ժամանակակից և ուժեղ երկիր դարձնելու հարցում:
 3. Խրախուսել սփյուռքահայերին այցելել Հայաստան:
 4. Նպաստել երիտասարդության համար Հայաստան այցելելու և ծրագրերին մասնակցելու պլաններին:
 5. Պահպանել հայկական ինքնությունը սփյուռքում:
 6. Աջակցել Hye Tad-ի շարունակական ջանքերին։
 7. Օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին և Արցախին:
 8. Բարելավել հարաբերությունները իսլամացած հայերի հետ, նրանց հնարավորություն տալ սովորելու իրենց նախնիների և հայկական մշակույթի մասին:
 9. Ցանկացած խորհրդարանական կարող է հետ կանչվել այդ աշխարհագրական ընտրատարածքի ընտրողների մեծամասնության կողմից: