HyeID-ի Առաքելությունը

Սփյուռքի Հայկական Խորհրդարանը (ՍՀԽ) պետք է ձևավորվի  HyeID-ի սփյուռքի քարտատերերի կողմից իրականացվող թափանցիկ և դեմոկրատական ընտրությունների միջոցով՝ օգտագործելով HyeID ցանցի ընտրատարածքային բաժանմունքները։կարդալ ավելին

HyeID-ի Տեսլականը

Սփյուռքում ապրող HyeID քարտատերերի կողմից ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ձևավորել Սփյուռքի Հայկական Խորհրդարան (ՍՀԽ) կարդալ ավելին

HyeID-ի կառուցվածքը

HyeID (Հայկական Ինքնության Քարտ)  շահույթ չհետապնդող կազմակերպության նպատակն է միավորել հայերին ընդհանուր հարթակի շուրջ։ կարդալ ավելին

HyeID-ի գլխավոր նպատակը Սփյուռքի ներկայացուցչական մարմնի՝ Սփյուռքի Հայկական Խորհրդարանի (ՍՀԽ) ստեղծումն ու սպասարկումն է: HyeID կազմակերպության հիմքում դրվում է հայկական տվյալների շտեմարանի ստեղծումը, որը կդառնա հուսալի և օբյեկտիվ տեղեկատվություն՝ ամբողջ աշխարհի հայերի ներուժի վերաբերյալ: Հիմնվելով այդ տվյալների շտեմարանի վրա՝ HyeID կազմակերպության միջոցով հնարավոր կլինի իրագործել տարբեր մնայուն և ժամանակավոր բազմաթիվ նախաձեռնություններ: