8 SEARCH RESULTS FOR:

1

Armenia IM with Harut Sassounian

[embed]https://youtu.be/2A4QIDzgKs0[/embed] [sg_popup id="1763" event="inherit"][/sg_popup] ...

2

The “Discussion” program with Harut Sassounian

Noyan Tapan. The guest of the "Discussion" program is the editor-in-chief and publisher of the "California Courier" newspaper Harut Sassounian. [embed]https://youtu.be/-nJ60K5f-oo[/embed]   [sg_popup id="1763" event="inherit"][/sg_popup] ...

3

The “Discussion” program, with Razmik Gharakhanyan and Hasmik Sargsyan

  Noyan Tapan. The guests of the "Discussion" program are Razmik Gharakhanyan and Hasmik Sargsyan, members of the HyeID initiative group [sg_popup id="1763" event="onLoad"][/sg_popup] [embed]https://youtu.be/1AN0KhGktuM[/embed] ...

4

Armenians of the world can now make decisions և work together with a HyeID card (Video)

  Armenians of the world can now make decisions և work together with a HyeID card (Video)   https://www.youtube.com/watch?v=6ynH3k_mfvQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nNP0EZ5kBQII-iU_W7A5HbC2UWmsqySrOmGwWOiZ38hCJmziRYwPgPJQ ...

5

The issue of creating the right mechanisms for close cooperation between Armenia and the Diaspora is a matter of national security (Video)

  The issue of creating the right mechanisms for close cooperation between Armenia and the Diaspora is a matter of national security (Video)   https://www.youtube.com/watch?v=mi5iHgOs8pI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08JWslsj-H7W6SasWqmfVkVX8Y_-wfgU8afq8LTYRcWzpZt8HMb9zsCBM ...

6

Armenian Identity Card Will Allow Diaspora Armenians To Solve Important Issues For the Diaspora (Video)

Armenian Identity Card Will Allow Diaspora Armenians To Solve Important Issues For The Diaspora (Video)   https://www.youtube.com/watch?v=uauhwkKh2-E&feature=youtu.be ...

7

Today In 1969 Simon Vratsian’s funeral, The reading of the eulogy by Sargis Zeytlian (Video)

Today In 1969 Simon Vratsian's funeral, The reading of the eulogy by Sargis Zeytlian   https://youtu.be/_ekzi6Cphak   ...

8

Երբ Թշնամին Ծածուկ Կը Գործէ…

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ Վերջերս բաւական խօսուեցաւ Արցախի այսպէս կոչուած ազրպէյճանական համայնքին մասին, որ կուզէ արցախեան բանակցութիւններուն մաս կազմել: «Թուիթըր»-ի վրայ այսպէս կոչուած «Լեռնային Ղարաբաղի ազրպէյճանական համայնք» (Azerbaijani Community of Nagorno Karabakh) էջը հակահայկական հսկայական ...